Tin Tức

Phat Quang Temple

Vietnamesisk Kultur & Buddhistförening

Tin tức mới

 

Hình Ảnh Sinh Hoạt Mới

 

Phat Quagn Temple

Vietnamesisk Kultur & Buddhistförening

 

Tel: 031-435 408

 

Nedre Hjällbogärdet 12

42434 Angered

Sweden

Tin Tức

Tin tức sinh hoạt của Chùa Phật Quang

Xuân Đinh Dậu 2017

Huân Tu & Thọ Bát