Xuân 2015 Ất Mùi

Phat Quang Temple

Vietnamesisk Kultur & Buddhistförening

Tin tức mới

 

Hình Ảnh Sinh Hoạt Mới

 

Phat Quagn Temple

Vietnamesisk Kultur & Buddhistförening

 

Tel: 031-435 408

 

Nedre Hjällbogärdet 12

42434 Angered

Sweden

Hình Ảnh Sinh Hoạt

Những hình ảnh sinh hoạt của Chùa Phật Quang

Xuân Ất Mùi 2015