Liên Lạc

Phat Quang Temple

Vietnamesisk Kultur & Buddhistförening

Tin tức mới

 

Hình Ảnh Sinh Hoạt Mới

 

Phat Quagn Temple

Vietnamesisk Kultur & Buddhistförening

 

Tel: 031-435 408

 

Nedre Hjällbogärdet 12

42434 Angered

Sweden

Liên Lạc

 

Địa chỉ liên lạc

 

Vietnamesisk Kultur & Buddhist-förening

Chùa Phật Quang

Nedre Hjällbogärdet 12

424 34 Angered

Gothenburg / SWEDEN

E-mail: phatquang@gmail.com

Tel: 46 (0)31-435408

Fax: 46 (0)31-435408

----------------------------------------------

Mọi sự cúng dường xin quý đạo hữu gởi theo công duới đây.

 

Mọi sự liên lạc xin quý đạo hữu theo đạo hữu theo địa chỉ, điện thoại và e-mail trên. Văn phòng làm việc từ 8 giờ sáng (localtime) đến 22 giờ. Còn những giờ khác quý đạo hữu nào có muốn liên lạc thì xin gởi e-mail cho chùa. Sau đó ban văn phòng sẽ trả lời cho quý vị sớm.

 

Vietnamesisk Kultur & Buddhist-förening

Phat Quang Tempel

Bankgiro: 5128-4370

Postgiro: 401 59 03-0

Kontonr: 6230 359 478 468

Bank: Handelsbanken

IBAN: SE 70 6000 0000 0003 5947 8468

Swiftcode: Handsess

 

Postgiro, Bankgiro và Kontor-nr là để sử dụng trong nước.

Handelsbanken là dành cho quý vị Phật tử nào ở nước ngoài muốn cúng dường chùa.

 

Mọi sự cúng dường xin quý vị Phật tử gởi vào

số trương mục trên.

 

----------------------------------------------

 

Nếu quý vị nào có tin tức, bài viết mới... hoặc thắc mắc gì về trang nhà nầy xin liên lạc cho:

Đ.Đ. Thích Hạnh An

E-mail: thichhanhan@yahoo.com

 

&

 

Thanh Bảo Thiêng (Trung)

E-mail: trungdp@gmail.com