Sinh Hoạt

Phat Quang Temple

Vietnamesisk Kultur & Buddhistförening

Tin tức mới

 

Hình Ảnh Sinh Hoạt Mới

 

Phat Quagn Temple

Vietnamesisk Kultur & Buddhistförening

 

Tel: 031-435 408

 

Nedre Hjällbogärdet 12

42434 Angered

Sweden

Sinh Hoạt

Lịch sinh hoạt của Chùa Phật Quang

Lịch Sinh Hoạt 2016

CHƯƠNG TRÌNH:

 

Lễ Giao Thừa và Vía Di Lặc Tôn Phật

Thứ Sáu 27/01/2017( 30 tháng chạp - Bính Thân )

20.00 giờ - Phật tử tề tựu

22.00 giờ - Đốt đèn Dược Sư

23.00 giờ - Lễ Vía Di Lặc Lễ Đón Giao Thừa

00.00 giờ - Thầy trụ trì phát lộc đầu năm.

 

Kể từ ngày thứ bảy 28/01/2017 ( mồng một Tết ) đến thứ hai 28.02.2017 chương trình mỗi ngày như sau:

- 05.30 giờ - Công Phu - Lễ Thù Ân

- 11.30 giờ - Cúng Phật

- 12.00 giờ - Thọ Trai

- 17.00 giờ - Khóa Lễ Dược Sư

 

* Chương Trình: Lễ Thượng Nguyên

(Tổ chức Rằm Tháng giêng năm )

- 11/02/2017 (14/01 Đinh Dậu Rằm Thượng Nguyên )

12.00 giờ - Tụng Kinh Phổ Môn & tiến linh

13.00 giờ - Thọ Trai

17.30 giờ - Khóa Lễ Dược Sư

 

Chương Trình Tu Học Năm 2017.

 

Tháng 1: Ngày 16,17 Thọ Bát & Vía Phật Thành Đạo

: Ngày 23,24 Thọ Bát Quan Trai ( NPĐ Phổ Chiếu )

Tháng 2: Ngày 7 ( 29/12 âm lịch ) Đón Giao Thừa

Ngày 13 Tết Vui Xuân Chùa Phật Quang

Ngày 14 Tết Vui Xuân Stockholm

Ngày 21 Rằm Thượng Nguyên (Chùa Phật Quang)

Tháng 3: Ngày 26,27 Thọ Bát & Vía Đức Quán Âm

Tháng 4 Ngày 23,24 Thọ Bát & Vía Đức Chuẩn Đề

Tháng 5 Ngày 21,22 Thọ Bát & Phật Đản Sanh

Tháng 6 Ngày 11 Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản

Tháng 7 Ngày 2-10 Khóa Tu Gieo Duyên

Tháng 8 Ngày 20 Đại Lễ Vu Lan (Chùa Phật Quang)

Ngày 21 Đại Lễ Vu Lan ( Stockholm )

Huân Tu & Thọ Bát